ศึกษาปัญหา
ศึกษาความเป็นไปได้
ศึกษาระบบเดิม
ออกแบบระบบใหม่
พัฒนาระบบ
ติดตั้ง
บำรุงรักษา

บทนำ .... สาเหตุที่ต้องทำกรณีศึกษาระบบงานร้านเช่าหนังสือนี้

Home

	ระบบเช่าหนังสือของร้านหนังสือดอกฟ้านี้เป็น โปรเจ็คกรณีศึกษาในวิชาสัมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของวิทยา-
ลัยประจำปีการศึกษา 2542 ภาคเรียนที่ 2 ซึ่งข้อมูลตัวละครที่ได้กล่าวถึงใน บางขั้นตอนของการวิเคราะห์เป็นตัวละครที่ทาง
ผู้จัดทำฯได้สมมติขึ้นมาทั้งสิ้น
	จากการที่ได้ลองศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทุกอย่างของระบบด้วยตัวเองตั้งแต่ต้นทำให้ผู้จัดทำฯ ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์มากมาย จึงอยากที่จะเผยแผ่ ความรู้เหล่านั้นให้แก่ผู้ที่สนใจ ทั่วไปได้ลองศึกษาดูบ้าง และหากจะมีผู้ใดที่จะนำ
ระบบที่ผู้จัดทำฯได้พัฒนาขึ้นนี้ไปพัฒนาต่อ ทางผู้จัดทำฯ ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างมาก 
	และถ้าหากว่ามีคำติ คำชม ความคืบหน้า หรือข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถที่จะส่งคุณ(อี)เมล์มาได้ตาม 
em@il @ddress ข้างล่างนี้ครับ
      จากใจ ...  webmaster
      ผู้จัดทำกรณีศึกษาระบบเช่าหนังสือ 
      ร้านเช่าหนังสือดอกฟ้า